Uncategorized

詩音 名前

詩係一種語文藝術,源自歌,係有韻嘅文。詩通常都有格律,要押韻,音樂感強、易記,甚至可以畀人唱出嚟,不過通常都可以唱出嚟,好似中國有史以嚟最早嘅詩歌集—詩經咁,都可以一一咁唱出嚟,當時嘅人為咗要表達自己嘅感情,表現出自己嘅生活面貌

6/3/2018 · 紅昭願HongZhaoYuan -王梓钰(原唱)MV版